Oslo Nord Rotaryklubb 25 år, 6. mai 2013

President John Haugens tale på jubileumsfesten 4. mai

Guvernør, presidenter, ledsagere og Rotary-venner. Velkommen til Oslo Nord Rotary Klubb 25 årsjubileum her på Risvollen!

25 år er ca 23 % av  Rotary’s eksistens, som det i år er 108 siden ble etablert. Stovner Rotary
Rotary Klubb, som klubben het da den ble startet. Charterdato og første møte var den 6. mai 1988. Vi feirer i dag altså 2 dager for tidlig. I 2003 skiftet klubben navn til Oslo Nord Rotary Klubb, så det er også 10 årsjubileum for skiftet til dagens navn.

Hva er Rotary? En yrkesklubb med personer fra forskjellige bransjer. Medlemmene skal begrenses til å representere hver sin bransje. Slik vil man få mest mulig innsyn i det 

(De tre gjenværende chartermedlemmene, 
Sigurd Gundersen f.v. Arild Bjørnstad og Sigurd Johannessen)

samfunnet man lever i.  Det gjelder både i nærmiljøet og generelt. Vi skal ikke diskutere partipolitikk, men unngå å diskutere politikk generelt er, ja jeg vil si er umulig. Vi har ofte  politiske foredragsholdere. De snakker da for det aller meste om lokalpolitikk. Noe som selvfølgelig er av stor interesse.   

For oss som har vårt tilholdssted på Linne Hotel, i Bjerke bydel, så er også de  politiske planer og aktiviteter i bydelen og Groruddalen av stor interesse. På grunn av den sammensatt befolkningen i dalen så er det store og  spennende utfordringer. Personlig er jeg imponert over alle aktiviteter   som er i gang.

Rotary er også verdens nest største humanitære organisasjon. Og uten tvil den mest anonyme. Når man mottar informasjon om alt det Rotary aktivt gjør, og støtter over hele kloden og lokalt, blir man virkelig imponert, og stolt over å være medlem.

Da jeg i sin tid begynte i Electrolux, og ble litt kjent med konsernets  organisasjon, husker jeg spesielt slagordet til en produktlinje. Man brukte  begrepet produktlinje og ikke markedssegment. Produktlinjen Electrolux  Wascator, selger vaskerimaskiner til profesjonelle vaskerier. Electrolux Wascator slagord var. «We make the world clean.» Da tenkte jeg, her er det 

President John Haugen (t.v.) og æresmedlem i klubben 
Hjalmar Kielland
enda mye å gjøre! Slik er det jo også med Rotary-prosjekter, det kan se ganske håpløst ut, men all hjelp/ bistand gjør en forskjell, slik at vi med små skritt er med på å forbedre samfunnet vi lever i. Det gjelder både i nærmiljøet og globalt. 


Oslo Nord Rotary-klubb kan være stolt av det klubben har bidratt med. Vi er en liten klubb som nærmest har som prinsipp at ingen oppdrag er for store, eller for små. Noen eksempel de siste årene. Arrangør av Handicamp på Haraldvangen, skole for vanskeligstilte barn i Equador, Bøker til Romsås  bibliotek og Sjakkdalen-Groruddalen, snøbrett til Liastua og økonomisk støtte til Veitvet Akademiet.  Både klubben og enkeltmedlemmer støtter TRF.

Klubben har vært flink til å feire jubileer. Da klubben ble startet i 1988 var  Arild Bjørnstad charterpresident. Det var da 22 medlemmer. 10 årsjubileum i 1998. Tor Steinsrud var president og det var 24 medlemmer, pluss 2 æresmedlemmer. 20 årsjubileum i 2008. På høsten 2007 ble Alna Rotary-klubb lagt ned, og 7 medlemmer derfra meldte seg inn i Oslo Nord. Pål Inge Brekken var president, og i mars 2008 det var 24 medlemmer.  Jeg ble medlem i 2009, da var det 19 medlemmer. Hvor 5 medlemmer hadde  tatt veien det siste året kjenner ikke jeg til. Jeg har vært fadder for et nytt medlem, men dessverre ble det med en «gjesteopptreden på ca 2 år. Nå i 2013 er jeg president, og vi er i dag 18 medlemmer.

Fordeler og ulemper med å være en liten klubb. Fordeler, sosialt miljø hvor alle kjenner alle, og at det er tid til at alle kan ta ordet og delta i aktuelle  temadiskusjoner. Ulemper, ikke alle kommer på hvert møte, og at det derfor kan være få til stede når vi har eksterne foredragsholdere. Ref. skoleferien i  februar i år, da vi var bare 6 medlemmer til stede. Men altså, selv om men er et negativt ord, vi er liten og lykkelige. «Problem», alle medlemmene har et kortere liv foran enn bak seg.

Verden, Rotary og utvikling. Selv om man ikke skulle tro det med utgangspunkt i vår klubb, så er Rotary en klubb for både kvinner og menn. Det er en målsetning at det skal være minst 20 % kvinner. Her må vi i vår klubb erkjenne at vi har et stykke igjen til målet.

Det kan være mange som filosoferer over verden og samfunnets utvikling. To munker satt og diskuterte verden og sin «bransjes» utvikling. Da spør den ene, tror du vi kan få lov til å gifte oss noen gang? Etter å ha tenkt seg godt om svarer den andre, nei ikke vi, men kanskje våre barn. Jeg vil slutte med å gratulere oss selv, og utbringe en skål!

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Radisson BLU Alna
Adresse: Tevlingveien 21
Postnummer: 1081
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 09:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Frokost begynner kl.08.00 til 09.00. Frokosten koster kr.100.00 Møtet slutter kl.10.00. Det er ingen problemer med parkering.

Plasser innhold her

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
Rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...