Map Data
Map data ©2016 Google
Map DataMap data ©2016 Google
Map data ©2016 Google
Map
Satellite

Om klubben

Slik var starten i 1988

Bilde fra charterfesten på Stortorget i Stovner Senter 11. 6. 1988:

Foran (f.v.): Per Welin Larsen, Sigurd Johannessen, David Jansen, charterpresident Arild Bjørnstad, Sven-Erik Lundkvist og Vidar Blakli

Bak(f.v.):Nils Terje Vestheim, Per Solrud, Sigurd Gundersen, Kristian L. Kvedalen, Freddy Kjersgaard, Thore Berthelsen, Kjell Bjørhei, Harald Knutzen, Åsmund Gammelsæter, Hans Becker, Arild Grotheim, Arild Johansen og Thorbjørn Owren.

(Steinar Hellum, Sverre Hollie og Bjørn Skotte var ikke tilstede da bildet ble tatt)

"Det var en gang..."

- det lyder som et eventyr, og innen den lokale Rotayverden er tilblivelsen av frokostklubben på Stovner, langt på vei, del av et sant eventyr. I løpet av en 15 års periode så 4 Rotaryklubber dagens lys i Groruddalen, og Stovner Rotaryklubb var en av disse. Det eventyrlige i dette er at det var en person - senere klubbens æresmedlem - Per Arne Knobelauch, som var initiativtaker og GOSREP for 3 av disse klubbene. Allerede i 1981, da Groruddalen Rotaryklubb ble stiftet, var han en selvskreven charterpresident. Deretter tok han initiativ til å stifte klubbene Hovin, Furuset og Stovner. Senere fulgte, på hans initiativ, Oslofjord Rotaryklubb med Stovner Rotaryklubb som fadderklubb.

Den første tiden

Den 19. april 1988 hadde klubben sitt første møte under ledelse av charterpresident Arild Bjørnstad. Klubbens møtested var de første årene "Den lille Café" på Stovner senter hvor innehaver og chartermedlem Vidar Blakli stilte med en utmerket frokostservering. Klubbens første leveår forløp ellers fint og den morgenfriske nyskapningen innen norsk Rotaryverden var stadig gjenstand for mange besøk, fra fadderklubb og naboklubber, men også fra fjerne strøk. I tiden fra 19. april og ut rotaryåret 1988/1989 hadde klubben besøk av litt over 500 gjester.

Klubbens møtesteder

Den første tiden var, som allerede nevnt, møtestedet "Den lille Café" på Stovner senter. Fra 15. oktober 1991 ble møtene holdt i "Bystyresalen" i Stovner senter, men allerede fra 15. januar 1992 kunne en, takket være Knut Holen som etterhvert ble medlem i klubben, ønske velkommen til "Kantinen" på Stovner politistasjon. Der var møtene helt til vi ved årsskiftet 1998/1999 fikk Stovner Velhus som møtelokale. Fra 2003 fikk klubben nytt møtested, Linne Hotell. Der var vi frem til vi høsten 2014 flyttet til RadissonBLU Hotel, Alna der vi nå har de faste klubbmøtene.

Nytt møtested og nytt navn

Samtidig skiftet klubben navn til Oslo Nord Rotaryklubb. President Knut Holen ønsket med dette å utvide rekrutteringsområdet for klubben til hele nordre del av Groruddalen. Klubben fikk også ny logo, en logo som nå pryder forsiden til denne nettsidens forside.

Tradisjoner gjennom årene

Våren 1991 startet klubbens første prosjekt. Etter initiativ fra daværende leder av samfunnskomiteen, Tor Steinsrud ble "Eldreutfluktene" gjennomført. Gjennom flere år fortsatte utfluktene med beboere fra Haugenstua, Stovner og Vestli Trygdeboliger. Utfluktene startet med en rundtur til et sted i Oslo, deretter til bevertning og underholdning, først på Stovner Velhus, de siste årene i programmet til full middag på Bankenes Betalingssentral.

Samme år fikk klubben etablert en vennskapsklubb i Göteborg. Det var med Säve Rotaryklubb som også var en frokostklubb. Kontakten med Göteborgklubben varte imidlertid kun noen få år.

Arrangementet av "Distriktssamlingen" i 1996 var den største utfordringen for klubben til da og klubben høstet mange lovord for et særdeles tilfredsstillt gjennomført DS.

Tradisjonen med "Julemøtene i Stovner kirke" begynte også i 1996. Møtetiden ble fremskjøvet til 07.30 (!) slik at alle kunne samles til en kort "kirkekaffe" etter samlingen i kirkerommet. Etter et par år ble disse samlingene slått sammen med julemøtet til Groruddalen Rotaryklubb som også var i Stovner kirke på samme tirsdag kl. 18.30 og som hadde pågått årlig siden slutten av 1980 tallet. Disse felles julemøtene har siden fortsatt.

Så langt det har vært mulig har klubben hvert år sendt en eller to unge til Ryla seminar i mars måned. RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.Rotarys Ledelsesseminar for Ungdom. De unge representantene kommer senere og avgir rapport på et av våre møter.

"Sekretæren"

Det administrative arbeidet i klubben har i mer enn 25 år trofast vært utført av klubbens sekretær Kristian L Kvedalen. Dette arbeidet har båret klubbens liv og ført til stabilitet og kontinuitet. I et intervju med ham i jubileumsheftet utgitt i forbindelse med klubbens 20 årsjubileum svarer han dette på spørsmålet om hva klubben har gitt ham: ".... jeg har kunnet bruke all min tid på aktiviteter jeg finner ganglige. Rotary og spesielt frokostklubben har naturlig blitt min hovedsatsing" . Han kommenterer også endringen  i sekretærfunksjonen slik: "Når det gjelder selve gjøremålene er det knapt noen stor forskjell. Det som er revolusjonerende er den tekniske utviklingen hvor man i dag kan klare seg uten kulepenn og papir". Siden Kristian av helsemessige grunner måtte si fra seg sekretæroppgaven for en tid siden er denne funksjonen delt på flere.

Oppsummering

President i jubileumsåret 2012/2013, John Haugen hadde i sin tale ved 25 års jubileet også en kort oppsummering av klubbens liv. Du kan lese denne i sin helhet ved å klikke på lenken: Presidentens jubileumstale 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Radisson BLU Alna
Adresse: Tevlingveien 21
Postnummer: 1081
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 09:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Frokost begynner kl.08.00 til 09.00. Frokosten koster kr.100.00 Møtet slutter kl.10.00. Det er ingen problemer med parkering.

Plasser innhold her

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
Rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...