Prosjekter

Prosjekter som har fått klubbens støtte i 2013/2014

Klubben har også gjenom året 2013 /2014gitt økonomisk støtte til arbeid for barn og unge i flere bydeler i Groruddalen i tillegg til støtte til lederutdanning ved årlig å sende unge fra dalen til det såkalte RYLA - kurset. Dette i tilegg til prosjektet Children of the Andes, et storstilt skoleprosjekt i Ecuador. Prosjektet ledes av nordmannen Odd E. Hansen og støttes av Rotaryklubber i flere land verden over. (Se egen side om dette prosjektet) Totalt dreier dette seg om en økonomisk støtte fra klubben på kr. 50 000,- til forskjellige prosjekter.

Snowboards til unge i Stovner Bydel

(Foto fra Akers Avis/Groruddalen)

Oslo Nord Rotaryklubb gav i februar 2013 17 par støvler og skibrett som gave til Stovner bydel. Utstyret skal brukes av unge og ble staraks tatt i bruk i skolens vinterferie. Her fra overrekkelsen ved Liastua. President John Haugen, til høyre i bildet, uttalte til Akers Avis/Groruddalen at Groruddalen er en del av klubbens hjemmeområde, derfor ønsker vi å støtte barn og unge i vårt distrikt.

Støtte til prosjekt for unge i Bjerke Bydel

Oslo Nord Rotaryklubb har våren 2013 gitt støtte til oppstart og gjennomføring av kurs for unge i regi av Veitvetakademiet. Midlene dekker utgifter til kursholdere, nødvendig utstyr og servering under kurset. I tillegg stiller vi med kursholder fra klubben.

Veitvetakademiet arbeider med lokal lederopplæring og skaper engasjement blant beboere i Bjerke Bydel.

I 2013 Teknologisatsing
Deichmanske bibliotek, filial Bjerke fikk en gave på 70 bøker av Oslo Nord Rotary Klubb og foreningen Tekna i deres satsing på teknologi i Groruddalen. – Dette er en flott gave som kommer godt med, sier Hildegunn Bruheim fra Bjerke bibliotek.ønsker akademiet å ha et kurs rettet mot ungdom. Tema for kurset er "Hvordan planlegge og gjennomføre et arrangement". Kurset går en ettermiddag i måneden og har "Folkefest i Veitvetparken som "case". Målet er at unge gjennom planlegging og gjennomføring av et stort arrangement i nærmiljøet kan bidra tilå videreføre tradisjoner og å ivareta et levende lokalsamfunn.

Videre planlegges kurs i "Hvordan påvirke lokale myndigheter." Dette er en opplæring i hvordan Oslo kommune fungerer, hvem som har ansvar og hvordan unge kan påvirke beslutningsprosesser i saker som angår dem selv.

Teknologisatsing

Tirsdag 16. mars 2011 i Romsås bibliotek ble Oslo Nord Rotaryklubbs prosjekt ”Groruddalen = Teknologidalen” lansert. Dette ble markert ved en overrekkelse av en stor bokgave. Bokgaven er finansiert av Oslo Nord Rotaryklubb og teknologiorganisasjonene Tekna og NITO.

Dette markerete også avslutningen på prosjektet ”Romsås teknologi og naturvitenskaplige bibliotek” som var finansiert av Tekna og NITO.

Oslo Nord Rotary Klubb har videreført og utvidet dette prosjektet til alle de fem bibliotekene i Groruddalen: Bjerke – Furuset – Nordtvet – Romsås – Stovner.

"Teknologi og naturvitenskap spiller en stadig større og viktigere rolle i verdens utvikling og menneskenes liv. Disse fag er også nødvendige for å løse de problemer og utfordringer menneskeheten nå står over for. Det er ikke bare mangelen på teknologer og andre realister som er et problem. Også de fleste andre trenger mer og mer å ha et kjennskap til slike fag, for å kunne orientere seg i og fungere i verden slik den nå utvikler seg", sier Leif-Runar Forsth, pådriver for prosjektet i Oslo Nord Rotaryklubb.

"Å få slike bøker passer veldig godt. Temaene teknologi og naturvitenskap er veldig i tiden akkurat nå, sier Hildegunn Bruheim i Bjerke Bibliotek."
"Målet til Rotary og Tekna er å styrke den teknologiske interessen i Groruddalen, og skape gode teknologiske og naturvitenskaplige bibliotek for barn og unge."Teknologi og naturvitenskap spiller en stadig større rolle i samfunnet, men det er mangel på teknologer og andre realister. Vi må gi folk mer kunnskap om disse fagene," sier Leif Runar Forsth.

Leif-Runar Forsth (tv), og Bodil Nordvik (th)fra Oslo Nord Rotaryklubb og Foreningen Tekna. Hildegunn Bruheim, Bjerke Bibliotek i midten. (Foto: Akers Avis/Groruddalen)

Populært med sjakk

Sjakkbrett var også en del av gaven til biblioteket. Forsth forteller at det er blitt gjort undersøkelser som viser at barn som spiller sjakk er mer konsentrerte og roligere.
"Sjakk er faktisk tatt inn på skolene nå og brukes i undervisningen," sier Bruheim.
Prosjektet Groruddalen = Teknologidalen skal være med og bedre tilbudet for barn og unge i teknologi og naturvitenskapelige fag.

"Vi ser at disse temaene blir viktigere og viktigere. Derfor satser vi stort på naturvitenskap og teknologi i dag," sier Forsth.

KOMMER TILBAKE: Ala (11) har planer om å komme tilbake til biblioteket for å spille mer sjekk og se på bøkene biblioteket fikk Oslo Nord Rotary klubb og foreningen Tekna. (Foto: Akers Avis/Groruddalen)

Klubbens største prosjekt hittil

Det er liten tvil om at klubbens største enkeltstående oppgave hittil var ansvaret for å arrangere "Handicamp 2010" på Haraldvangen leirskole i Hurdal i tiden 23. juli til 8. august 2010. Handicamp Norway var en sommerleir for fysisk funksjonshemmede og ikke fysisk fonksjonshemmet ungdom i alderen 18 - 28 år. Jan Barlindhaug hadde hovedansvaret fra klubben, mens Tor Steinsrud var sekretær og Kjeld Thomsen var økonomi- og regnskapsansvarlig. Olav H. Ruud var sponsor og logistikkansvarlig. Forøvrig deltok klubbens medlemmer etter oppsatt turnusliste.

Hele 99 deltakere var til stede på leiren. Det kom fra 18 land, og åpningen var som et Forente Nasjoner, en samling helt i tråd med Rotarys grunnleggende tanker om å bygge forståelse og fred i verden. Leiren har deltakere fra Burkina Faso, Danmark, England, Estland, Finland, India, Litauen, Moldova, Nederland, Nepal, Norge, Polen, Russland, Sveits, Taiwan, Tyrkia, Tyskland og Østerrike. I tillegg var det ledere og utvekslingsstudenter fra Australia og en utvekslingsstudent fra Argentina som brukte sommerferien for å hjelpe på Handicamp.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Radisson BLU Alna
Adresse: Tevlingveien 21
Postnummer: 1081
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 09:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Frokost begynner kl.08.00 til 09.00. Frokosten koster kr.100.00 Møtet slutter kl.10.00. Det er ingen problemer med parkering.

Plasser innhold her

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
Rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...