Prosjekter som har fått klubbens støtte

PROSJEKTER I ROTARYÅREne 2020/202


Som så mye annet har Covid - 19 pandemien ført til endringer også i klubbens prosjekter i disse to årene. Før jul 2020 ble det umulig å servere julelunsj for beboerne på sykehjem i Oslo. Som alternativ gave gav klubben da en julegave til Ellingsrudhjemmet. Gaven var et podium som kan brukes ved arrangementer for alle beboerne. Her er bilde fra innvielsenn som foregikk utendørs pga smittefaren.

Sjakkprodsjektet i Groruddalen kalt "Sjakkdalen" har fortsatt fått økonomisk støtte fra klubben.

Støtten til Karanba i Brasil har fortsatt under pandemien. Se under prosjekter i utlandet.Prosjekter i rotaryåret 2019/2020

Klubben viderefører også i dette Rotaryåret samarbeidet med betjeningen og ledelsen på RadissonBLU Alna julelunsj for beboerne på Ellingsrudhjemmet.

Også økonomisk støtte til sjakksatsingen i Groruddalen - Sjakkdalen - videreføres.

Likeledes fortsetter vi å betale for to elever fra KUBEN Yrkesarena som får anledning til å delta på RYLA - seminaret i mars 2020. Oslo Nord Rotaryklubb er er også dette året medarrangør av dette seminaret sammen med Bryn Rk. og Groruddalen Rk.

Nytt av året er et prosjekt i samarbeid med Alna bydel der vi har bevilget økonomisk støtte til et prosjekt i regi av Haugerud Frivillighetssentral. Deres prosjekt "Kunstfestivalen" gjennomføres i helgen 8.- 10 november.

Nytt prosjekt dette Rotaryåret er støtte til Karamba prosjektet i Brasil, se mer om dette under overskriften Prosjekter i utlandet.

PROSJEKTER I ROTARYÅRET 2018/2019

Klubben har i Rotaryåret 2018/2019 fortsatt støtten til igangværende prosjekter: 

Vi har videreført samarbeidet med RadissonBLU Alnas betjening og ledelse og gjennomført julelunsj for beboerne på Ellingsrudhjemmet. Tiltaket ble godt mottatt av beboere og betjeningen på sykehjemmet.


Vi har også videreført den økonomiske støtten til sjakk - satsingen i Groruddalen. 

Som i tidligere år har vi sendt to deltakere fra KUBEN Yrkesarena til RYLA seminaret. I tillegg til dette har klubben vært medarrangør av RYLA 2019 i Distrikt 2310 sammen med Rotaryklubbene Bryn og Groruddalen. Arrangementet ble avholdt på

RadissonBLU Alna hvor klubben også har sine møter. 

Årets RYLA deltakere fra Oslo Nord var Teodor Selfors og Celine Mikkelborg. Teodor (t.v. på bildet sammen med president Tor Steinsrud gav en flott rapport på vegne av begge deltakerne på klubbmøtet 30. april. Celine var forhindret grunnet eksamen.


Klubben har gjennom hele året arbeidet med å starte opp en ny Rotaractklubb i Oslo. Dette har dessverre ikke lykkes hittil. I oppstartsperioden har det vært flere møter med aktuelle kandidater og inviterte foredragsholdere. Møtene har funnet sted på KUBEN Yrkesarena.


prosjekter i rotaryåret 2017/2018

Dette Rotaryåret har vi videreført samarbeidet med RadissonBLU Alnas betjening og ledelse og gjennomført julelunsj for beboerne på Ellingsrudhjemmet (de tidligere beboerne på Lindeberg Omsorgssenter ble flyttet dit i mars 2017)  Tiltaket ble godt mottatt av beboere og betjeningen på sykehjemmet.

Satsingen på sjakk i samarbeid med Groruddalen Sjakklubb har båret ytterligere frukter. Vi har støttet arbeidet økonomisk og klubbens prersident Unni Steinsrud var høsten 2017 til stede sammen med klubbmedlem og pådriver for sjakk Leif-Runar Forsth da Furuset sjakklubb ble åpnet onsdag 24. januar 2018 i Furuset Bibliotek og aktivitetssenter (FUBIAK) Første dagen var det full aktivitet fra første stund og ca 20-25 personer tilstede.
Onsdag 31.jan. var det 18-20 personer som spilte. Utrolig bra å se barn, ungdom og eldre spille sammen, sier Unni Steinsrud. Hun forteller at de måtte be deltakerne slutte å spille kl. 19.15  Det var utrolig gøy! Oslo Nord Rotatryklubb har bl.a. bidratt med nye bøker og sjakkspill til den nye klubben.

Klubben har også dette året sendt to elever fra KUBEN Videregående skole som våre representanter til RYLA. Dette året var det f.v. Aksel Brodin Arnesen og Sohaib Khilji som dro. På møtet i klubben 24. april rapporterte de om interessante dager og fine opplevelser på seminaret. Begge to er med i det nylig sammensatte styret som sikter på å etablere en Rotaract klubb i løpet av høsten 2018.
Kommende RYLA - seminar arrangeres på RadissonBLU Hotel Alna med Oslo Nord Rotaryklubb som en av arangørene.

prosjekter i rotaryåret 2016/2017

I Rotaryåret 2016/2017 har vi videreført tre prosjekter som startet opp i foregående år: Vi arrangerte sammen med RadissonBLU Hotels ledelse og betjening julelunsj for beboere på Lindeberg Omsorgssenter. Klubbens medlemmer deltok med servering og musikk mens hotellets folk stor for maten. (Se bildet nedenfor). Dette var igjen et populært tiltak som både beboere og betningen satte pris på. Hotellet stilte for anledningen også med julenisse, mens klubbens eminente trekkspiller Sigurd Johanessen gledet alle med fin julemusikk på spiserommene også oppover i etasjene


Klubben har også dette året støttet Sjakkdalen med et pengebeløp til innkjøp av turneringsklokker.

Her er et bilderfra overlevering av sjakklokker. Til sammen 22 klokker. Klokkene skal fordeles på flere spillesteder. Det trenges mange klokker for å arrangere turneringer. Slik ble klokkene til stor hjelp, iflg. lederne i arbeidet. så disse var til stor hjelp. Bildet, som ble tatt av klubbmedlem og Rotarymedlem Leif-Runar Forsth er fra overleveringen på Romsås. På bildet er f.v. ukjent,  Bodil Nordvik, Aleksander Kjærstad og Sivakumar Padigalingam. Bodil er ren hobbyspiller mens Aleks og Siva er ivrige turneringsspillere.  Bodil var klubbens reiseleder til amatør VM i sjakk i 2016 og 2017. Medlemmene i klubben er meget begeistret og takknemmelige for gaven som bringer klubben nok et skritt framover.

To elever fra Kuben Yrkesarena fikk året betalt oppholdet på vårens RYLA seminar for unge ledere. Dette året var Leo Stranger Johannessen (nedenfor avbildet sammen med pres.Halvard Torstenrud) og Sara Hassan (ikke tilstede ta bildet ble tatt) klubbens representanter. På møtet i klubben 16. mai 2017 kunne Leo Stranger Johannessen, på vegne av begge deltakerne, rapportere om interessante foredrag og utfordrende gruppearbeid. De var glade for kurset og for de mulighetene de fikk til videre kontakt med deltakerne både i Rotaract, Rotarys ungdomsorganisasjon og i andre fora. De fremhevet også inspirasjonen det var å møte unge fra forskjellig bakgrunn og med forskjellige erfaringer.


Prosjekter i rotaryåret 2015/2016

Dette Rotaryåret fortsetter vi med støtte til helsehjelp for noen barn i Ecuador. Selve skoleprosjektet er nå tatt over av myndighetene, derfor er støtten fra Oslo Nord Rotaryklubb nå siktet inn mot støtte til 5 barn. Beløpet skal øremerkes helse/hygiene/tannbehandling. Dette skjer i  forståelse med prosjektansvarlig Odd E. Hansen. Videre støtter vi "Sjakkdalen", se mer om sjakkprosjektet nedenfor. Nytt prosjekt av året er samarbeid med KUBEN Yrkesarena. Dette samarbeidet skjer på to måter. Klubben betaler opphold for to elever fra KUBEN til RYLA seminaret våren 2016 og vårt medlem Leif - Runar Forsth stiller seg til disposisjon for å bidra gratis med foredrag etter valgt tema fra KUBENS ledelse.

 Sommeren 2014 støttet klubben Furuset Sommercamp, et arrangement i regi av Furuset Idrettsforening. Dette arrangementet foregikk i somerferien og samlet mange barn og unge over en periode på flere uker. John Haugen, president i Rotaryåret 2013/2014 overrakte gaven til lederen av campen Sajandan Rutthira.

(Foto AkersAvis/Groruddalen)Klubben sender hvert år en ungdom til RYLA seminaret. I Rotaryåret 2013/2014 har vi også gitt økonomisk støtte til arbeid for barn og unge i flere bydeler i Groruddalen.  Dette i tilegg til prosjektet Children of the Andes, et storstilt skoleprosjekt i Ecuador. Prosjektet ledes av nordmannen Odd E. Hansen og støttes av Rotaryklubber i flere land verden over. (Se egen side: Prosjekter i utlandet om dette) Totalt dreier dette seg om en økonomisk støtte fra klubben på kr. 50 000,- til forskjellige prosjekter.

Oslo Nord Rotaryklubb gav i februar 2013 17 par støvler og skibrett som gave til Stovner bydel. Utstyret skal brukes av unge og ble staraks tatt i bruk i skolens vinterferie. Her fra overrekkelsen ved Liastua. President John Haugen, til høyre i bildet, uttalte til Akers Avis/Groruddalen at Groruddalen er en del av klubbens hjemmeområde, derfor ønsker vi å støtte barn og unge i vårt distrikt.Oslo Nord Rotaryklubb har våren 2013 gitt støtte til oppstart og gjennomføring av kurs for unge i regi av Veitvetakademiet. Midlene dekker utgifter til kursholdere, nødvendig utstyr og servering under kurset. I tillegg stiller vi med kursholder fra klubben.

Veitvetakademiet arbeider med lokal lederopplæring og skaper engasjement blant beboere i Bjerke Bydel.Videre planlegges kurs i "Hvordan påvirke lokale myndigheter." Dette er en opplæring i hvordan Oslo kommune fungerer, hvem som har ansvar og hvordan unge kan påvirke beslutningsprosesser i saker som angår dem selv. Tema for kurset er "Hvordan planlegge og gjennomføre et arrangement". Kurset går en ettermiddag i måneden og har "Folkefest i Veitvetparken som "case". Målet er at unge gjennom planlegging og gjennomføring av et stort arrangement i nærmiljøet kan bidra tilå videreføre tradisjoner og å ivareta et levende lokalsamfunn.

Teknologisatsing

Tirsdag 16. mars 2011 i Romsås bibliotek ble Oslo Nord Rotaryklubbs prosjekt ”Groruddalen = Teknologidalen” lansert. Dette ble markert ved en overrekkelse av en stor bokgave. Bokgaven er finansiert av Oslo Nord Rotaryklubb og teknologiorganisasjonene Tekna og NITO. Dette markerete også avslutningen på prosjektet ”Romsås teknologi og naturvitenskaplige bibliotek” som var finansiert av Tekna og NITO.

Oslo Nord Rotary Klubb har videreført og utvidet dette prosjektet til alle de fem bibliotekene i Groruddalen: Bjerke – Furuset – Nordtvet – Romsås – Stovner.

"Teknologi og naturvitenskap spiller en stadig større og viktigere rolle i verdens utvikling og menneskenes liv. Disse fag er også nødvendige for å løse de problemer og utfordringer menneskeheten nå står over for. Det er ikke bare mangelen på teknologer og andre realister som er et problem. Også de fleste andre trenger mer og mer å ha et kjennskap til slike fag, for å kunne orientere seg i og fungere i verden slik den nå utvikler seg", sier Leif-Runar Forsth, pådriver for prosjektet i Oslo Nord Rotaryklubb.

"Å få slike bøker passer veldig godt. Temaene teknologi og naturvitenskap er veldig i tiden akkurat nå, sier Hildegunn Bruheim i Bjerke Bibliotek." "Målet til Rotary og Tekna er å styrke den teknologiske interessen i Groruddalen, og skape gode teknologiske og naturvitenskaplige bibliotek for barn og unge."Teknologi og naturvitenskap spiller en stadig større rolle i samfunnet, men det er mangel på teknologer og andre realister. Vi må gi folk mer kunnskap om disse fagene," sier Leif Runar Forsth.

Teknologisatsing i 2013

Deichmanske bibliotek, filial Bjerke fikk en gave på 70 bøker av Oslo Nord Rotary Klubb og foreningen Tekna i deres satsing på teknologi i Groruddalen. – Dette er en flott gave som kommer godt med, sier Hildegunn Bruheim fra Bjerke bibliotek.ønsker akademiet å ha et kurs rettet mot ungdom.

Leif-Runar Forsth (tv), og Bodil Nordvik (th)fra Oslo Nord Rotaryklubb og Foreningen Tekna. Hildegunn Bruheim, Bjerke Bibliotek i midten. (Foto: Akers Avis/Groruddalen)

Populært med sjakk

Sjakkbrett var også en del av gaven til biblioteket. Forsth forteller at det er blitt gjort undersøkelser som viser at barn som spiller sjakk er mer konsentrerte og roligere. "Sjakk er faktisk tatt inn på skolene nå og brukes i undervisningen," sier Bruheim.
Prosjektet Groruddalen = Teknologidalen skal være med og bedre tilbudet for barn og unge i teknologi og naturvitenskapelige fag. "Vi ser at disse temaene blir viktigere og viktigere. Derfor satser vi stort på naturvitenskap og teknologi i dag," sier Forsth.

KOMMER TILBAKE: Ala (11) har planer om å komme tilbake til biblioteket for å spille mer sjekk og se på bøkene biblioteket fikk Oslo Nord Rotary klubb og foreningen Tekna. (Foto: Akers Avis/Groruddalen)

Klubbens største prosjekt hittil

Det er liten tvil om at klubbens største enkeltstående oppgave hittil var ansvaret for å arrangere "Handicamp 2010" på Haraldvangen leirskole i Hurdal i tiden 23. juli til 8. august 2010. Handicamp Norway var en sommerleir for fysisk funksjonshemmede og ikke fysisk fonksjonshemmet ungdom i alderen 18 - 28 år. Jan Barlindhaug hadde hovedansvaret fra klubben, mens Tor Steinsrud var sekretær og Kjeld Thomsen var økonomi- og regnskapsansvarlig. Olav H. Ruud var sponsor og logistikkansvarlig. Forøvrig deltok klubbens medlemmer etter oppsatt turnusliste.

Hele 99 deltakere var til stede på leiren. Det kom fra 18 land, og åpningen var som et Forente Nasjoner, en samling helt i tråd med Rotarys grunnleggende tanker om å bygge forståelse og fred i verden. Leiren har deltakere fra Burkina Faso, Danmark, England, Estland, Finland, India, Litauen, Moldova, Nederland, Nepal, Norge, Polen, Russland, Sveits, Taiwan, Tyrkia, Tyskland og Østerrike. I tillegg var det ledere og utvekslingsstudenter fra Australia og en utvekslingsstudent fra Argentina som brukte sommerferien for å hjelpe på Handicamp.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Radisson BLU Alna
Adresse: Tevlingveien 21
Postnummer: 1081
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 09:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Frokost begynner kl.08.00 til 09.00. Frokosten koster kr.100.00 Møtet slutter kl.10.00. Det er ingen problemer med parkering.

Plasser innhold her

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
Rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...