Prosjekter i utlandet

Prosjekt i brasil

Prosjektet i Ecuador (se nedenfor) ble gradvis utfaset i løpet av 2016 - 2017. Årsaken var at myndighetene overtok det som var bygget opp av Rotary og ville føre dette videre. De ansvarlige i Rotary måtte derfor trekke seg ut. Igjen stod man med et helsesenter som først ble bygget opp, og der driften nå gikk i pluss. Vår kontakt, æresmedlem i Oslo Nord Rotaryklubb Odd Hansen kunne i 2019 melde at dette også skulle overtas av universitetet i Quito. 

Våren 2019 hadde vi besøk av Tommy  Nilsen som driver prosjektet Karanba i Rio de Janeiro, et sosialt prosjekt som legger vekt på fotballtrening. Prosjektet ble grunnlagt i 2006. Styret vedtok å støtte prosjektet over to år med midler til å bygge et nytt kjøkken for å kunne starte et matprogram for de mange hunder unge jenter og gutter som blir hjulpet gjennom prosjektet. Som en konsekvens av lang tids prioritert satsing på undervisning var det i 2018 allerede 35% jenteandel i Karanba, se bilde t.h.

Prosjekt i Latvia

Et første prosjekt i utlandet i 1996 var å hjelpe "øremerkede invalide barn i Latvia". Prosjektet var i samarbeid med Stovner kirke. Det ble avsluttet etter ett år. 

Prosjekter i Ecuador

Oslo Nord Rotaryklubb har tidligere støttet fadderbarn som har gått på skole i Ecuador. Fra Rotaryåret 2011/2012 har klubben støttet musikkundervisningen ved skolen der nordmannen Odd E. Hansen, æresmedlem i Oslo Nord og primus motor for arbeidet i sin lokale klubb i Ecuador, har vært hoveddrivkraften. Prosjektets navn er:

Children of the Andes

Våren 2014 kom siste oppdaterte video fra arbeidet i Ecuador. Se denne ved å trykke på lenken:

Skolearbeidet i Ecuador og videre planer

Høsten 2013 fikk vi en video med orientering om arbeidet. Videoens talespråk er engelsk og den tar ca. 5 min

Video om arbeidet i Ecuador, høsten 2013

Mer om bakgrunnen for prosjektet:

Et uttrykt mål for Rotary er å bidra til bedre utdanning i verden. Prosjektet ”Children of the Andes” i Equador er et utdanningsprosjekt hvor den lokale Rotary-klubben med nordmannen Odd Hansen i spissen i over 15 år har driftet 6 førskoler med ca. 50 fattige barn pr. årskull. Klubben åpnet så i 2006 et eget medisinsk senter og til skoleårets begynnelse i 2011 åpnet klubben sin ”nye” skole. Til skolestart i 2012 stod egne bygg ferdig til å ta i mot annet årskull med treåringer som vil få gå på denne skolen til de er ferdige med ”videregående skole” i en alder av 17/18 år. Se en instruktiv presentasjon av prosjektet ved å klikke HER

Rekrutteringen til skolen foregår kun blant de fattigste i regionen. Musikkundervisning er en sterkt ønsket aktivitet ved skolen og så langt har man lykkes å få en del rytmeinstrumenter i gave, men ingen lærerkrefter til å undervise barna! For ca. 100.000,- kr. vil skolen kunne knytte til seg kvalifiserte lærerkrefter i to år.

Oslo Nord RK som administrerer prosjektet i D-2310 håper nå at flere klubber her ser muligheten til å delta i et prosjekt som vil være enkelt å håndtere, men allikevel et prosjekt man får en nærhet til gjennom kontinuerlig oppdatering og som gjennom den lokale Rotaryklubben gir trygghet for at pengene går uavkortet til den utpekte aktivitet.

Det er tre mulige måter å delta i prosjektet på:
Bidrag fra den enkelte Rotaryklubb (ingen beløpsgrense)
Sponsorbidrag fra bedrifter/organisasjoner
Fadderordning (kr. 2.000,- pr. år) for enkeltpersoner

Andre klubber kan ta kontakt med Tor Steinsrud, steinsrud.tor@gmail.com eller på telefon 917 69 240 for en hyggelig prat (klubbesøk kan også avtales) rundt prosjektet ”Children of the Andes” og være med å bidra til en lysere fremtid for fattige barn i Quito-distriktet i Equador!

Ønsker du å vite mer om dette arbeidet i Ecuador og om Rotaryklubben der og engasjementet til Odd E. Hansen anbefaler vi den engelske presentasjonssiden av klubben og arbeidet. Denne finner du ved å trykke på www.funvain.org

Nytt fra prosjektene

Vi mottar jevnlige nyhetsbrev på engelsk om prosjektene i Ecuador. Nedenfor kan du se disse.

Aktivitetsrapport juli 2012
Årsrapport for 2012
Rapport fra musikkundervisningen

Les om påskefeiring på førskolen, om innflyttingen i Odd E. Hansen Community Senter og om fysioterapiavdelingen som er innflyttet i det medisinske senteret i Machachi i Nyhetsbrev april 2013.

Vi sendte Legoklosser

I årsskiftet 2012/2013 ble Oslo Nord Rotaryklubb utfordret til å samle inn/skaffe legoklosser til hjelp for å oppøve barnas motoriske ferdigheter og til å oppøve deres evner for å se det tredimmensjonale. Klubbens medlemmer gjorde en stor innsats og nå brukes klossene aktivt. Se lenken Legoklosser til førskolebarna.

Videre finansiering og utbygging av skoleprosjektet

Odd E. Hansen skriver følgende om progresjonen i arbeidet med skoleprosjektet:
".........I forberedelsene til det neste byggetrinnet, deler av bygningene nærmest til venstre på bildet nedenfor, er vi gang med arkitekt tegninger og påfølgende beregning av byggekostnader.

I dette byggetrinnet er det 3 elementer;

1.    2 bygg med 3 klasserom i hver
2.    1 bygg for musikkundervisning og
3.    1 Sanitærbygg hvor også Vann- og Kloakkanlegg legges inn.

Dette siste er en del som kan finansieres via Global Grant og det vil derfor bli innkludert andre elementer som all nødvendig utrustning for denne fasen, nødvendige tilleggskurs for lærere, ulike kurs for foreldre etc., etc. Siden Global Grant er noe vi, i siste omgang må laste opp "on-line" til TRF, er det mange elementer som må på plass FØR dette kan gjøres. Vi har flere klubber og distrikter som er interesserte i å delta i et slikt GG men så langt er det viktig å kartlegge HVEM som er seriøst interesserte med antydning av beløp; alt under forutsetning av at alle parametre som TRF forlanger, blir oppfyllt. Prosjektet, eller GG, godkjennes jo i siste innstans av TRF og INGEN forpliktelser skal oppfylles før dette er et faktum. Vi har et GG på totalt USD 95.000 under utførelse, mesteparten utrustning for første byggetrinn, og har en utmerket kontakt med TRF og D2360 (Syd Vest Sverige), Internasjonal sponsor, også mye fordi vi har en MEGET bred erfaring fra et utall av gjennomførte Matching Grants.

Når det gjelder byggene under 1. og 2. er dette bygg som ikke kan finansieres under GG og hvor middlene må skaffes av vår klubb, fra andre klubber og/eller distrikter. I henhold til de bestemmelsene jeg kjenner til fra andre norske distrikter kan midler som distriktene har og som i noen tilfelle er plassert i "Tiltaksfond", kan disse av den komiteen som forvalter midlene gis som bidrag til "samfunnsnyttige tiltak".

Prosjektet vårt kan absolutt karakteriseres som sådan og med de aktiviteter som vi tar sikte på, etter hvert å få satt i gang, vil prosjektet dekke alle 6 av de av RI bestemte satsningsområder, under Future Vision.

Vi jobber nå, som nevnt tidligere, med å utarbeide og få godkjent tegninger og dermed et sikrere grunnlag for kostnadene, men det er uhyre viktig å kunne lokalisere klubber og distrikter som kan og er interesserte i å delta i gjennomføringen av byggeprosessen....."

Start for 1. klasse høsten 2013

Her er bilde fra innvielsen av det nye skoleåret, onsdag 02.10. 13, dato bestemt av Undervisningsdepartementet, selv om starten var 02.09.13.Først holdt den lokale Rotaryklubbs president velkomst-tale, deretter talte Odd E. Hansen. Nedenfor er bilde av førsteklassingene som gjør seg klare for opptreden.

Skoleprosjektet i Ecuador ble etter noen år overtatt av myndighetene. Klubben har siden den gang ikke bevilget penger til prosjektet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Radisson BLU Alna
Adresse: Tevlingveien 21
Postnummer: 1081
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 09:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Frokost begynner kl.08.00 til 09.00. Frokosten koster kr.100.00 Møtet slutter kl.10.00. Det er ingen problemer med parkering.

Plasser innhold her

Møtearkivroterende lenker

Nyheter fra
Rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...